bet 365.com微信二维码
您当前的位置:首页 > 通知公告

7月16日农村建档立卡贫困人员城乡居民基本医疗保险结算情况统计表

2018年07月17日发布 阅读    7  月 16  日农村建档立卡贫困人员城乡居民基本医疗保险结算情况统计表
单位 城乡居民基本医疗保险结算情况 大病保险结算情况
建档立卡贫困户结算人次(人) 医疗总费用(元) 合规医疗费用(元) 城乡居民基本医疗保险报销费用(元) 城乡居民基本医疗保险报销比例(%) 城乡居民基本医疗保险与大病保险实现“一站式”结算人员数量(人) 大病保险报销人次(人) 大病保险报销金额(元) 大病保险报销后提高的报销比例(%) 大病合规费用(元)
白银区社保局 10 58125.05  54268.08  42062.57  77.51% 10 3 1155.01 50.60% 2282.66
平川区社保局 20 114977.81  114749.63  74454.47  64.88% 20 2 6491.56 70.54% 18137.47
靖远县社保局 73 488174.9 480064.7 381248.43 79.41% 14 14 48535.88 17.38% 279158.5
会宁县社保局 98 417806.54 410422.29 353691.08 86% 9 9 12492.34 24% 52618.77
景泰县社保局 39 120449.21 118918.21 98322.07 82.68% 2 2 400.65 15.67% 2556.45
合计 240 1199533.51 1178422.91 949778.62 80.60% 55 30 69075.44 19.47% 354753.85